HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Obavijest iz članka 13. ZOJN (NN 90/11,83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Obavještavamo da čelnik tijela naručitelja Grada Zagreba, nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).