O nama

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, zadruge, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.