Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: gospodarstvo@zagreb.hr
 

PROČELNICA : Mirka Jozić, mag.oec., soba 194/I

Rođena: 13.05.1970.

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo: Zagrebački holding d.o.o., Klariko voće d.o.o.

Bračno stanje: udana, dvoje djece

Telefon: 610-1194, 610-1195, faks: 610-1499

E-mail: mirka.jozic@zagreb.hr

 
ZAMJENICI PROČELNIKA:

Tatjana Operta, dipl. iur., soba 195/I

Tel: 610-1194, 610-1195, faks: 610-1499

E-mail: tatjana.operta@zagreb.hr

Toni Biluš, dipl.ing.prometa, soba 190/I
Tel: 610-1194, 610-1195 faks: 610-1499
E-mail: toni.bilus@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA INVESTICIJE: Goran Šarić, dipl.ing., soba 101/I
Tel: 610-1102, 610-1103, faks: 610-1077
E-mail: goran.saric@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA POTICANJE RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA I PRAĆENJE STANJA U GOSPODARSTVU: Nera Pavić, dipl oec., soba 105/I
Tel: 610-1102, 610-1103, faks: 610-1077
E-mail: nera.pavic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, RAD I TURIZAM: mr.sc. Nela Jurić, dipl. oec., soba 101/I
Tel: 610-1102, 610-1103, faks: 610-1077
E-mail: nela.juric@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE: Ana Rakarić, dipl.iur., soba 103/I
Tel: 610-1102, 610-1103, faks: 610-1077
E-mail: ana.rakaric@zagreb.hr


Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od elementarnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša od 1. siječnja 2018. preuzima poslove Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke, utorkom i četvrtkom završavaju u 18.00 sati.

Primanje stranaka: U Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad i Odjelu za poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.