Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

Sjedište: Zagreb, Ilica 25/I

E-mail: oks@zagreb.hr

 

 PROČELNIK: mr.sc. Ivica Lovrić, dipl.ing., privremeno će, od 29. kolovoza 2017., obavljati poslove pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci.

ZAMJENICA PROČELNIKA:

- Mila Jelavić, dipl.iur. 
Tel: 610-0535, faks: 610-0504

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: