Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Sjedište: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV
E-mail: poljoprivreda@zagreb.hr
sumarstvo@zagreb.hr

PROČELNIK: Emil Tuk, dr.vet.med.

Rođen: 09. studenog 1968. u Varaždinu
Obrazovanje: osnovna i srednja škola u Varaždinu, diplomirao na Veterinarskom fakultutu u Zagrebu
Radno iskustvo: Veterinarska ambulanta, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, tvrtka EKO-RURIS, pomoćnik pročelnika u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo
Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece
Tel: 658-5600, faks: 658-5609
E-mailemil.tuk@zagreb.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA: mr.sc. Luka Čuljak, dipl. ing. agr.
Tel: 658- 5672, faks: 658-5609
E-mail: luka.culjak@zagreb.hr

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslovi u vezi sa zakupom i zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, mjere održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora, lovstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari), te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke, utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka:  U Odsjeku za upravno-pravne poslove (u Odjelu za pravne i financijske poslove), Odjelu za razvoj i unapređenje poljoprivrede i šumarstva i Odjelu za poljoprivredno zemljište stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.