Ostvarivanje statusnih i drugih prava

Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, temeljem članka 122. stavak 1. i stavak 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14) i zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava mirnodopskih vojnih invalida stradalih nakon 17. kolovoza 1990. temeljem članka 71. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) podnose se prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva na dvije lokacije u Gradu Zagrebu:

•         Za osobe koje imaju prebivalište na području: Centra, Črnomerca, Medvešćaka, Novog Zagreba, Peščenice, Susedgrada, Trešnjevke i Trnja i za osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, tel. 6101 732, 6101 733, fax: 6101 737, u vrijeme od 8,30 – 15,30 sati
•         Za osobe koje imaju prebivalište na području Dubrave, Maksimira i Sesveta, zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Dubrava, Dubrava 49, tel. 658 5432, 658 5433, 658 5434, 658 5436, 658 5437, fax:658 5389, u vrijeme od 8,30 – 15,30 sati

Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, temeljem članka 71. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), podnose se na lokaciji Zagreb, Vodnikova 14  (tel.: 6100 354).

Dokaze o činjenicama o kojima tijela uprave i druga tijela vode evidenciju, traže se u postupku po službenoj dužnosti, a ukoliko stranka želi ubrzati postupak može iste i sama priložiti uz zahtjev.
U upravnom postupku, na zahtjev stranke, vode se slijedeći postupci za priznavanje prava.