Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje

 
Grad Zagreb, 20. listopada 2016., objavljuje Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje.
Popis poslovnih prostora možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se na Obrascu za kupoprodaju poslovnog prostora koji možete preuzeti ovdje.

Natječaji / Pozivi / Rezultati / Javne rasprave