Roditelj odgajatelj

Projekt roditelj odgajatelj predstavlja mjeru za unaprjeđenje demografske i pronatalitetne politike. Tako od 8. rujna 2016. Grad Zagreb osigurava mjesečnu financijsku pomoć u visini prosječnog iznosa neto mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj (prema zadnjim objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku prije isplate novčane pomoći, umanjenog za pripadajuće doprinose, porez i prirez) za roditelje odgajatelje.

Pravo na financijsku pomoć ima jedan od roditelja koji brine za najmanje troje djece, ako najmlađe dijete nije krenulo u osnovnu školu.  Mjesečna financijska pomoć za roditelja odgajatelja jednaka je iznosu prosječne neto mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj. Do travnja 2017. godine, zaprimljeno je više od 2900 zahtjeva za financiranje roditelja odgajatelja, od kojih je preko 2400 pozitivno riješeno dok su preostali u proceduri. Uvođenjem financiranja roditelja odgajatelja Grad je pokazao da kontinuirano provodi pronatalitetnu politiku, jer je to samo još jedna u nizu mjera te vrste kojom se želi zaustaviti negativne demografske procese.