Roditelj odgajatelj

Projekt roditelj odgajatelj predstavlja mjeru za unaprjeđenje demografske i pronatalitetne politike. Tako od 8. rujna 2016. Grad Zagreb osigurava mjesečnu financijsku pomoć u visini prosječnog iznosa neto mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj (prema zadnjim objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku prije isplate novčane pomoći, umanjenog za pripadajuće doprinose, porez i prirez) za roditelje odgajatelje.

Pravo na financijsku pomoć ima jedan od roditelja koji brine za najmanje troje djece, ako najmlađe dijete nije krenulo u osnovnu školu.  Mjesečna financijska pomoć za roditelja odgajatelja jednaka je iznosu prosječne neto mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj.
Do kraja prosinca 2017. godine zaprimljen je 3761 zahtjev za financiranje roditelja odgajatelja, od kojih je 3291 pozitivno riješeno. 
Uvođenjem financiranja roditelja odgajatelja Grad je pokazao da kontinuirano provodi pronatalitetnu politiku, jer je to samo još jedna u nizu mjera te vrste kojom se želi zaustaviti negativne demografske procese.