ZgForum

 

 Što je ZgForum?

ZgForum je prostor u nadležnosti Grada Zagreba, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, otvoren za odvijanje čitavog niza aktivnosti namijenjenih komunikaciji s javnošću.

 Ciljevi

U ZgForumu se predstavljaju projekti s ciljem da se omogući aktivno sudjelovanje građana, potiče se dijalog o pitanjima s područja razvoja Grada i razvojne strategije, omogućuje se uvid i rasprave o strateškim gradskim projektima, organiziraju se radionice i okrugli stolovi za stručne i ciljane skupine građana, izložbe, predavanja, sastanci, promocije i drugo.

 Program

Kao platforma za dijalog koriste se i druga upravna tijela Grada Zagreba te znanstvene i stručne institucije, civilni sektor i drugo, sukladno programskoj orijentaciji djelovanja ZgForuma.

Sva događanja koja se odvijaju u ZgForumu organiziraju se u kontekstu gradske razvojne politike.

 

otvorenje ZgForuma