clanak False

Analiza tržišta zbog postupka javne nabave “Nabava softvera za obradu, analizu i prikaz rezultata potresne oštetljivosti građevina Grada Zagreba“

10.05.2019.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama prijavio je projekt pod nazivom „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ za sufinanciranje pod prioritetnom osi 5 Operativnog programa Konkurentnost i koheziju naziva „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“ i to u sklopu investicijskog prioriteta (IP) „5b Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama“ cilj „5b1 Jačanje sustava upravljanja u katastrofama“..
Sukladno odredbama članka 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Ured za upravljanje u hitnim situacijama prije pokretanja postupka javne nabave pod nazivom „Nabava softvera za obradu, analizu i prikaz rezultata potresne oštetljivosti građevina Grada Zagreba“ provodi analizu tržišta u svrhu pripreme dokumentacije za nabavu. 
Ured za upravljanje u hitnim situacijama poziva zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje u svrhu pripreme što kvalitetnije dokumentacije za nabavu uključujući minimalne tehničke zahtjeve, kriterije za ekonomski najpovoljniju ponudu kao i druge elemente od značaja za pripremu i provedbu postupka nabave.
Za sudjelovanje na savjetovanju potrebno se javiti na e-mail adresu  kristina.martinovic@zagreb.hr . Termin i mjesto održavanja savjetovanja biti će naknadno dostavljeni zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti i pisane komentare, savjete, upite i/ili prijedloge na istu e-mail adresu.
 


Aktualnosti