lista bez dat + 138723

Civitas eccentric

PROGRAM: Obzor 2020

CILJ projekta je fokusiranje na održivu mobilnost u predgrađu i na inovativnu transportnu logistiku kroz dva područja kojima se, kako na europskoj, tako i na lokalnoj razini ranije posvećivalo manje pozornosti u kreiranju regulative urbane mobilnosti.

Projekti u provedbi