clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnine, z.k.č. 3252/190 k.o. Resnik

14.11.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju nekretnine označene kao z.k.č. 3252/190, kuća br. 8-E i dvorište u Ulici trešanja površine 110 m2, upisane u z.k.ul. 24648 k.o. Resnik, koja u katastarskom operatu odgovara k.č. 8575/110, kuća, Zagreb, Ulica trešanja 8E površine 54 m2 i dvorište površine 56 m2, odnosno ukupno 110 m2, upisanoj u Posjedovnom listu 12489 k.o. Dubrava.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Datum i vrijeme pregleda objekta na adresi Ulici trešanja 8E:
21.11.2019 (četvrtak) od 10:00 h do 11:00 h

Natječaji/ pozivi / javne rasprave