clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnine, z.k.č. 5676/388 k.o. Grad Zagreb

14.11.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju nekretnine označene kao z.k.č. 5676/388, kuća, Zagreb, Blagajska ulica 9 površine 77 m2 i dvorište površine 52 m2, odnosno ukupno 129 m2, upisane u z.k.ul. 9899 k.o. Grad Zagreb, koja u katastarskom operatu odgovara k.č. 3616, kuća, Zagreb, Blagajska ulica 9 površine 77 m2 i dvorište površine 52 m2, odnosno ukupno 129 m2, upisanoj u Posjedovnom listu 3577 k.o. Trešnjevka.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Datum i vrijeme pregleda objekta na adresi Blagajska ulica 9:
21.11.2019 (četvrtak) od 13:00 h do 14:00 h.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave