clanak False

OBAVIJEST O NABAVI UDŽBENIKA KOJI SU BESPLATNI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

KLASA: 602-09/18-01/43
URBROJ: 251-10-11-18-7
Zagreb, 28. svibnja 2018.
OBAVIJEST
O NABAVI UDŽBENIKA KOJI SU BESPLATNI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Sukladno kriterijima utvrđenim u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17), Grad Zagreb će i u školskoj godini 2018./2019. osigurati udžbenike koji su besplatni za učenike: srednjih škola čiji je osnivač Grad Zagreb (57 srednjih škola: 20 gimnazija, 35 strukovnih škola, 1 umjetnička škola – Škole primijenjene umjetnosti i dizajna i ustanova za učenike s teškoćama u razvoju), privatnih srednjih škola (18 srednjih škola –  gimnazija, strukovnih škola i 4 vjerske škole) na području Grada Zagreba, ustanova u sustavu socijalne skrbi (3) i učenike koji srednju školu pohađaju izvan Grada Zagreba, a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu,
Nabava udžbenika za školsku godinu 2018./2019. će se provoditi na temelju odabira škola po Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava za gimnazije i srednje strukovne škole, a što ga je utvrdilo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta 2014. 
Udžbenici će se nabavljati za:

I. UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA
Učenici su dužni vratiti upotrebljive udžbenike koje su dobili prethodne školske godine kako bi se mogli koristiti u školskoj godini 2018./2019. Upotrebljivost udžbenika procjenjuju školska povjerenstva, a učenicima će se podijeliti podjednak broj rabljenih i novih udžbenika.
Unos podataka neophodnih za postupak javne nabave udžbenika (odabir/narudžba udžbenika, unos vraćenih količina i viškova iz prethodne školske godine), srednje škole Grada Zagreba putem aplikacije trebaju završiti najkasnije do  29. lipnja 2018.

II. UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA IZVAN GRADA ZAGREBA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2018./2019. (Obrazac 2), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom, a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati.

Zahtjevu se prilaže:
1. Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati tražene podatke u svrhu ostvarivanja prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2018./2019.

2. Popis udžbenika koje će učenik koristiti u razredu koji pohađa školske godine 2018./ 2019., a mora ga ovjeriti matična škola.
Udžbenici navedeni u zahtjevu koji se zaprimi do 21. lipnja 2018., i to do 12:00 sati će se isporučivati u prvome krugu, a oni iz zahtjeva zaprimljenog od 21. lipnja 2018., ali nakon 12:00 sati do 6. rujna 2018. do 12,00 sati , isporučivat će se u drugome krugu.
 
PROČELNIK
Ivica Lovrić

Prilozi:
1. Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2018./2019. (Obrazac 2)
2. Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati tražene podatke u svrhu ostvarivanja prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2018./2019.