clanak False

Odjel za ekonomsko - financijske poslove- IV. kat

Voditeljica Odjela za ekonomsko - financijske poslove: Ivana Cvetek
Tel: 610-0570, faks: 610-0537
E-mail: Ivana.cvetek@zagreb.hr

- Obavlja poslove vezane za izradu i praćenje provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture (u nastavku teksta: djelatnosti), te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima i programa za mlade, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izradu nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izradu analiza i izvješća, poslove javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima, te se obavljaju drugi poslovi iz djelokruga Odjela.
 

ODSJEK ZA EKONOMSKO-ANALITIČKE I PLANSKE POSLOVE - IV. kat 
Voditeljica Odsjeka za ekonomsko-analitičke i planske poslove: mr.sc. Dijana Stopnišek: tel: 616-6291, faks: 610-0537
E-mail: dijana.stopnisek@zagreb.hr

- Obavlja poslove u vezi s izradom i praćenjem provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture (u nastavku teksta: djelatnosti), te raspolaganjem sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima i programa za mlade, praćenjem ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izradom financijskih podloga za donošenje plana mreže predškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i mjerila za financiranje programa djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i programa javnih potreba u kulturi, financijskim pitanjima vezanim uz izradu i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama i gradskim ustanovama kulture, utvrđivanjem uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedbom odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, (usklađivanje programa redovite djelatnosti i investicija koji se financiraju iz državnog proračuna, priprema prijedloga za isplatu i praćenje trošenja odobrenih sredstava iz državnog proračuna, izrada izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), izradom nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izradom analiza i izvješća, odobravanjem isplata i kontrolom namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka. 
 

ODSJEK ZA PRIPREMU I OBRADU DOKUMENTACIJE

Voditelj Odsjeka za pripremu i obradu dokumentacije: Ante Aralica, tel:610-0492, faks: 610-0537
E-mail: ante.aralica@zagreb.hr

- Obavlja poslove u vezi s provedbom i izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture (u nastavku teksta: djelatnosti), prikupljanja i kontrole svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba i drugih programa javnih potreba u djelatnostima, plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija i plana kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija, u vezi s planovima nabave u djelatnostima, prikupljanja, kontrole i obrade financijskih izvješća nositelja programa djelatnosti, pripreme naredba za isplate, vođenja evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanja računalnog unosa i obrade podataka prema  aplikativnom programu, uspostavom i vođenjem  baza podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, provedba odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u dijelu vođenja evidencija o obvezama nositelja programa, s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te se obavljaju drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.