clanak False

Odjel za održavanje objekata

 Voditeljica Odjela za održavanje objekata: Vanda Ritz tel: 610-0568, faks: 610-0538
E-mail: vanda.ritz@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi vezani uz objedinjavanje prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture, planiranje, investicijsko i tekuće održavanje objekata predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola, učeničkih domova što se financiraju  sredstvima iz gradskog i državnog proračuna, te sportskih građevina  i objekata kulture što se financiraju  sredstvima iz gradskog proračuna, sudjelovanje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, vođenje evidencija o stanju objekata iz djelatnosti, održavanje opreme, izvršenje  ugovora o javnoj nabavi izvođenja radova i nabavci opreme, sudjelovanje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, sudjelovanje u izradi mreže predškolskih ustanova i ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, u vezi s osiguranjem objekata, osiguranjem imovine i osiguravanjem od odgovornosti ustanova u djelatnostima, zaštitom objekata ustanova te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.