clanak False

Pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a

03.03.2022.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a
 
Sukladno  člancima 3. i 33. Odluke o socijalnoj skrbi  (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20 – pročišćeni tekst, 22/20 i 8/21), pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i redoviti studenti državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna te redoviti učenici i redoviti studenti smješteni na skrb izvan vlastite obitelji na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela.
Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a imaju azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu te članovi obitelji azilanata i članovi obitelji stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a kojima je međunarodna zaštita odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
 
Za utvrđivanje prava na besplatnu pokaznu kartu ZET-a potrebno Uredu za demografiju podnijeti zahtjev na priloženom obrascu.

Uredno i čitko popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:

 • uredno i čitko popunjen i potpisan obrazac izjave o članovima kućanstva
 • dokaz o statusu redovitog učenika, dokaz o statusu redovitog studenta odnosno apsolventa sa studentskim pravima, ne stariji od mjesec dana za tekuću školsku/akademsku godinu za podnositelja zahtjeva
 • dokaz o prijavljenom prebivalištu u Gradu Zagrebu ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva
 • presliku pravomoćne odluke nadležnog tijela o skrbi izvan vlastite obitelji
 • potvrdu MUP-a o statusu azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom.
 
Sve javne isprave mogu se predati i u formi elektroničkog zapisa.
 
Zahtjevi se mogu predati isključivo u pisarnicama područnih ureda Gradske uprave:
 • Centar - Ilica 25
 • Črnomerec - Trg Francuske Republike 15
 • Dubrava - Dubrava 49
 • Maksimir - Petrova 116
 • Medveščak - Draškovićeva 15
 • Novi Zagreb - Avenija Dubrovnik 12
 • Peščenica - Zapoljska 1
 • Sesvete - Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
 • Susedgrad - Sigetje 2
 • Trešnjevka - Park Stara Trešnjevka 2
 • Trnje - Ulica grada Vukovara 56a

 
u uredovno radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 do 15.30 sati
utorak i četvrtak od 8.00 –do18.00 sati.

Podnositelj zahtjeva ima pravo nadopuniti svoj zahtjev u roku od mjesec dana od datuma podnošenja zahtjeva. U protivnom podnositelj zahtjeva podnosi novi zahtjev sa svom dokumentacijom kako je prethodno navedeno.


Za dodatne informacije možete se obratiti na:

Tel: 01/ 616-6374
Faks: 01/ 610-0398
E-mail: sektorzademografskirazvoj@zagreb.hr

 

OBRAZAC ZAHTJEVA

OBRAZAC IZJAVE O ČLANOVIMA KUĆANSTVA

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI