clanak False

Sufinanciranje troškova radova na zaštiti objekata od grafita

25.11.2022.


Radi kvalitetnijeg života i sigurnosti u našem gradu, zaštite njegovih kulturnih dobara, njegova ubrzanoga gospodarskog razvitka i turističke afirmacije, projektima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada i  zaštite vanjskih dijelova objekata od vandalskog grafitiranja započeli smo sa   sustavnim uređenjem zagrebačkih vizura.
 
Osim niza predradnji, od uspostave baze podataka o grafitima, organiziranja školskih i vrtićkih edukacija do informiranja javnosti o štetnosti grafitiranja preko animiranih filmova i objavom plakata u medijima, donijeli smo i Odluku o zaštiti objekata od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17, 7/18, 15/20 i 25/22), kao važnu mjeru u zaštiti imovine građana od grafitiranja.
 
Na temelju te Odluke Grad Zagreb će radi zaštite vanjskih dijelova objekata od grafita sufinancirati:
  • 80 % troškova za uklanjanje grafita na svim vanjskim dijelovima objekta, a najviše do 88,00 kn/m2 s PDV-om;
  • 60 % troškova za nanošenje zaštitnoga antigrafitnog premaza na svim vanjskim dijelovima objekta, a najviše do 41,00 kn/m2 s PDV-om;
  • 80 % troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja, a najviše do 5.500,00 kuna s PDV-om po objektu te
  • 60 % troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor ostalih pročelja, a najviše do 1.500,00 kuna s PDV-om po svakome pročelju.
 
Ako ste vlasnik objekta, predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrade koja je devastirana grafitima i/ili ako vlastiti objekt želite zaštiti od grafitiranja, postupak sufinanciranja pokrećete podnošenjem zahtjeva u kojem, osim podataka o vlasnicima/suvlasnicima objekta, prilažete opis postojećeg stanja objekta i prijedlog zaštite objekta od grafita.
 
Zahtjev s pratećom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Avenija Marina Držića 4, Zagreb.  
 
Tekst Odluke o zaštiti objekata od grafita možete pronaći ovdje, dok sve dodatne informacije možete dobiti telefonskim putem na broj: 01/616-6313.
 
Zajedničkim ulaganjem podižemo kvalitetu stanovanja, čuvamo kulturne vrijednosti i ulažemo u budućnost našeg Zagreba!Obrazac zahtjeva