clanak False

U MSU održana Javna Tribina Novi, Novi Zagreb

16.05.2022.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet sudjelovao je u subotu u Muzeju suvremene umjetnosti na Javnoj tribini "Novi, Novi Zagreb - Konkretne akcije za Novi Zagreb".
„Započeli smo s prikupljanjem inicijativa za nove izmjene i dopune GUPa, cijeli bi proces trebao završiti za oko 2 godine. Taj plan će adresirati razne teme, od prometa, zelenila do odnosa prema obnovi, odnosno svih aspekata koji se tiču poboljšanja života u gradu“, rekao je zamjenik te najavio održavanje panela "Identiteti i geneza Novog Zagreba" i "Zeleni koridor - Plava potkova", „Preobrazba Velesajma u polifunkcionalni javni prostor“ te „Prema održivoj mobilnosti u Novom Zagrebu“ osvrnuvši se na Zagrebački velesajam rekavši kako je ambicija ove gradske vlasti da ga se integrira u tkivo grada, da se skinu ograde, a ceste Velesajma da postanu gradske ulice.
 
Tribinu su pokrenula tijela mjesne samouprave u suradnji sa stručnjacima i aktivistima, a predstavlja prvu u nizu akcija za artikulirani razvoj javnog prostora južno od Save. Posebnu težinu tribini dala je činjenica da je u pripremi novi generalni urbanistički plan Grada Zagreba koji će biti usmjeren ne prema interesima pojedinaca, već prema boljem, pravednijem, održivijem i zdravijem gradu.
Organizatori su bili Vijeća gradskih četvrti Novi Zagreb istok i Novi Zagreb zapad uz organizacijsku podršku MSU-a, a sudjelovali su urbanisti, arhitekti, socijalni antropolozi, krajobrazni arhitekti.

Gradske vijesti