clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/19-009/33 od 10.09.2019.

17.09.2019.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/19-009/33, URBROJ: 251-14-11-7/006-19-5, od 10. rujna 2019.