clanak False

Energetska obnova DV Maksimir, I. Ravnice 1

27.04.2015.
   
OBAVIJEST O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 27. travnja 2015. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova DV Maksimir, I. Ravnice 1, pod evidencijskim brojem 624-2015-EMV; broj dokumenta: 2015/S 002-0017701.
Rok za dostavu ponuda: 18. svibnja 2015. u 10 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje