clanak False

Energetska obnova zgrade DV Duga, I Ferenščica 90

24.04.2015.
 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 24.04.2015. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova zgrade DV Duga, I Ferenščica 90, pod evidencijskim brojem nabave: 630-2015-EMV, broj dokumenta: 2015/S 002-0017445

       Rok za dostavu ponuda je 14.05.2015. u 12,00 sati.
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje