clanak False

Energetska obnova zgrade DV Duga, I Ferenščica 90

12.05.2015.
  
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 12.05.2015. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova zgrade DV Duga, I Ferenščica 90, pod evidencijskim brojem: 630-2015-EMV; broj dokumenta: 2015/S 014-0019624.
 
 
Rok za dostavu ponuda je  25.05.2015. u 12,00 sati.
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje