clanak False

Energetska obnova zgrade DV Srednjaci, Loparska 11

30.04.2015.
 Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 14/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 30.04.2015. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova zgrade DV Srednjaci, Loparska 11, pod evidencijskim brojem nabave: 619-2015-EMV, broj dokumenta: 2015/S 002-0018513.
 
Rok za dostavu ponuda je 26.05.2015. u 10:00 sati.

Obavijest o pozivima za nadmetanje