clanak False

Energetska obnova zgrade DV Vrapče, Kerestinečkih žrtava 13

15.04.2015.
 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 15.04.2015. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova zgrade DV Vrapče, Kerestinečkih žrtava 13, pod evidencijskim brojem nabave: 634-2015-EMV, broj dokumenta: 2015/S 002-0015864

       Rok za dostavu ponuda je 05.05.2015. u 09,00 sati.
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje