clanak False

Energetska obnova zgrade OŠ S.S. Kranječevića, Bogišićeva 13

14.07.2015.
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 14. 07. 2015. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave:„Energetska obnova zgrade OŠ S.S. Kranjčevića, Bogišićeva 13, pod evidencijskim brojem nabave:609-2015-EMV broj dokumenta: 2015/S 002-0025602.
 
Rok za dostavu ponuda je 06. 08. 2015. u 9:00 sati.

Obavijest o pozivima za nadmetanje