clanak False

Građenje bez građevinske dozvole - Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

07.04.2022.
GRAĐENJE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) određene su građevine, odnosno radovi koji se mogu izvoditi bez glavnog projekta, odnosno u skladu s glavnim projektom, ali bez građevinske dozvole.
Glavni projekt za građenje građevine za koju se ne izdaje građevinska dozvola izrađuje se u skladu s tehničkim propisima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te ne smije biti protivan prostornom planu.

 

 
OBRAZAC – prijava početka građenja
OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole