clanak False

Gradski kontrolni ured

03.01.2020.

Sjedište: Šubićeva 38
E-mail: gku@zagreb.hr


PROČELNICA: Ana Matijević, dipl.iur.
Rođena: 17.12.1973. u Zagrebu
Obrazovanje: Pravni fakultet u Zagrebu, položen pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa 2008. godine
Radno iskustvo: Općinski sud u Zagrebu, Državni inspektorat
Bračno stanje: udana, dvoje djece
Tel: 658-5232, faks: 658-5298
E-mail: ana.matijevic@zagreb.hr

ZAMJENICA PROČELNIKA:
mr. Klaudija Matuč, soba 210/II
Tel: 658-5344, faks: 658-5298
E-mail: klaudija.matuc@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA:
Slobodan Janić 
Tel: 658-5239, faks: 658-5298 
E-mail: slobodan.janic@zagreb.hr


Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na: provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja i nepravilnosti u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.

Primanje stranaka: U Sektoru za kontrolu ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: