clanak False

Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole

07.04.2022.
Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole
Građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole.

OBRAZAC – zahtjev za izmjenu/dopunu građevinske dozvole na temelju izdane LD
OBRAZAC – zahtjev za izmjenu/dopunu građevinske dozvole kojoj ne prethodi LD