clanak False

Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE - 8. Faza

24.12.2013.

 

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 24.12.2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE - 8. faza, pod evidencijskim brojem nabave: 2878-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0103719

 

       Rok za dostavu ponuda je 14.01.2014. u 09,30 sati.

 

 

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje