clanak False

Javne radne aktivnosti

01.02.2023.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provodi Program javnih radnih aktivnosti sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 22/09 I 25/13).

Kroz program se nezaposleni hrvatski branitelji i drugi nezaposleni građani grada Zagreba uključuju u društveno korisne ekološke aktivnosti u trajanju od 40 sati u Parku Maksimir, a kao benefit svome radu mogu odabrati besplatno obrazovanje i usavršavanje u različitim obrazovnim programima ili medicinsku rehabilitaciju u specijaliziranoj ustanovi/lječilištu.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/6100-343. Zahtjev s dokumentacijom može se dostaviti putem pošte na adresu Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Vodnikova 14, Zagreb te putem mail adrese: branitelji@zagreb.hr. Obrazac zahtjeva može se preuzeti  OVDJE.

Uputa o pravima ispitanika