clanak False

Javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja

16.04.2018.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja na nekretnini označenoj kao z.k.č. br. 1865/4 k.o. Vrapče (k.č. broj 5756/1 k.o. Rudeš) površine 1719 m2, upisanoj u z.k.ul. 21312 k.o. Vrapče kao zgrada br. 19 Jarun (737 m2) i dvorište (982 m2), u naravi zemljište sa započetom gradnjom građevine, isključivo radi izgradnje građevine za obavljanje neprofitne obrazovne djelatnosti (namjena osnovna škola) na rok od 50 godina.
Tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave