clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 1249/19 k.o. Vrapče

14.05.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 1249/19, oranica, Lapačka ulica, površine 249 m2, upisane u z.k.ul. 4469 k.o. Vrapče kao vlasništvo Grada Zagreba, koje prema stanju u katastarskom operatu odgovara k.č. 274, oranica, Lapačka ulica, površine 249 m2, upisanoj u Posjedovnom listu 6025 k.o. Rudeš.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave