clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 1568 k.o. Zaprudski otok

07.01.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao:
 
            - z.k.č.br. 1568, oranica, dvorno mjesto, površine 89 čhv ili 320 m2 i voćnjak, dvorno mjesto, površine 313 čhv ili 1127 m2, odnosno oranica, dvorno mjesto i voćnjak, površine 402 čhv ili 1447 m2, upisana u z.k.ul. 12245 k.o. Zaprudski otok kao vlasništvo Grada Zagreba, koja u katastarskom operatu odgovara k.č.br. 1568, oranica, površine 320 m2 i voćnjak, površine 1127 m2, odnosno dvorno mjesto, površine 1447 m2, upisanoj u posjedovni list 1018 k.o. Zaprudski otok kao korisništvo Grada Zagreba.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave