clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 1249/323 k.o. Vrapče

21.01.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta upisanog u z.k.ul.br. 5231 k.o. Vrapče, označenog kao z.k.č.br. 1249/323 „livada (gradilište) u Trstenki“, površine 75 čhv, koje prema stanju u katastarskom operatu odgovara zemljištu upisanom  u p.l.br. 6086 k.o. Rudeš, označenom kao k.č.br. 213 „Vodnjanska ulica, oranica“, površine 276 m2.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave