clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 5/199 k.o. Jankomir

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 5/199, gradilište Samoborska cesta površine 271 m2, upisana u z.k.ul. 761 k.o. Jankomir, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 2537, oranica Samoborska cesta površine 271 m2, upisanoj u p.l. 4225 k.o. Stenjevec, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave