clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje 2 Javna natječaja za prodaju nekretnine prikupljanjem pisanih ponuda.
 
  1. Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela Grada Zagreba nekretnine označene kao z.k.č.br. 2608/35, obiteljski stambeni objekt u Zagrebu i dvorište, Palma br. 21, površine 94 čhv, upisane u z.k.ul. 4328 k.o. Resnik. Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
  2. Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela Grada Zagreba nekretnine označene kao z.k.č.br. 5676/428, stambena zgrada u Zagrebu, Bakarska ulica broj 10 i dvorište, površine 108 m2 (30 čhv), upisane u z.k.ul. 50046 k.o. Grad Zagreb. Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / rezultati/ javne rasprave