clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnine, dio z.k.č. 5033/25 k.o. Grad Zagreb

04.01.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju 7300/10000 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 5033/25 k.o. Grad Zagreb, koja u katastarskom operatu odgovara k.č. 920 k.o. Trešnjevka, koji čini dvorišna poslovna prizemna zgrada u Kranjčevićevoj ulici br. 19, upisana kao z.k. tijelo AIII u vlasništvu Grada Zagreba te suvlasnički udio u zemljištu označenom kao z.k.č. 5033/25 k.o. Grad Zagreb, dvorište u Kranjčevićevoj ulici 19, površine 153 čhv, odnosno 549 m2, upisanom u z.k.ul. 5774 k.o. Grad Zagreb kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Grada Zagreba.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave