clanak False

Javni poziv sadašnjim korisnicima poslovnog prostora

12.02.2019.
Grad Zagreb, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavio je Javni poziv sadašnjim korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba koji se 22.12.2018 tj. na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 112/18), nalaze u neposrednom posjedu poslovnog prostora (neposredni posjednici) a nemaju s Gradom Zagrebom sklopljen ugovor o zakupu, na podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Tekst poziva možete preuzeti ovdje.