clanak False

Komunalno redarstvo

ODJEL KOMUNALNOG REDARSTVA
Voditelj Odjela, Mladen Vidmar, univ. spec. admin. urb
Adresa: Jagićeva 31
tel: 610-1566, faks: 616-6116
e-mail: komunalno-redarstvo@zagreb.hrPrikaz veće karte

Što rade komunalni redari?
Komunalni redari provode nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o uređenju prometa, Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Prekršajnim zakonom, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o građevinskoj inspekciji koji se odnosi na nadležnost komunalnog redarstva i gradskim propisima organiziranja i provođenja izvršenja rješenja.

Odlukom o komunalnom redu propisan je komunalni red u Gradu, a to se posebno odnosi na uređivanje naselja, čistoću i čuvanje javnih površina i javnih zelenih površina, sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim otpadom, te uklanjanje snijega i leda na području Grada Zagreba.
 
Komunalno redarstvo provodi nadzor nad
-       korištenjem javnih površina i površina koja su u kontaktu s javnom površinom,
-       uklanjanjem protupravno postavljenih predmeta, pokretnih naprava (stolovi i stolice ispred ugost. lokala), objekata,
        uređaja i reklama i reklamnih panoa,

-       uklanjaje neregistriranih vozila, olupine vozila i prikolica sa javne površine,

 
Komuniciranje s građanima i drugim strankama
Dežurni broj telefona komunalnog redarstva za građane: tel: 610-1566, fax: 616-6116
Građani mogu putem ovog telefonskog broja, radnim danom i vikendom od 8:00-20:00, dobiti potrebne informacije, podnijeti prijave iz nadležnosti komunalnog redarstva, te stupiti izravno u kontakt s dežurnim komunalnim redarima na terenu u popodnevnim satima.

e-mail: komunalno-redarstvo@zagreb.hr
 

Ustrojstvo komunalnog redarstva
Komunalno redarstvo ustrojeno je u pet područnih Odsjeka, a obavljaju poslove po područnim uredima gradske uprave: Trnje, Črnomerec, Medveščak, Trešnjevka, Susedgrad, Pešćenica, Dubrava, Sesvete, Novi Zagreb.
 
I. područni odsjek Donji grad, Trnje, Črnomerec, Podsljeme
Voditelj Odsjeka, Igor Sesar, dipl. ing. prometa
Adresa: Trg Francuske Republike 15
Kontakt: tel: 610-1762, faks: 610-1796
 
nadzor u gradskim četvrtima Donji Grad, Črnomerec i Podsljeme


Adresa: Ulica Grda Vukovara 58b
Kontakt: tel: 610-1762, faks: 610-0927
 
nadzor u gradskoj četvrti Trnje

II. područni odsjek Gornji grad - Medvešćak, Maksimir
Voditelj Odsjeka, Branimir Mirjanić, dipl. ing. građ.
Adresa: Draškovićeva 15/III
Kontakt: tel: 460-3556, faks: 460-3587
 
nadzor u gradskim četvrtima Gornji Grad - Medveščak i Maksimir 

III. područni odsjek Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug, Podsused - Vrapče
Voditelj Odsjeka, Mirela Deveničar, mag.politogije
Adresa: Park Stara Trešnjevka 2
Kontakt: tel: 658-5748, faks: 658-5741
 
nadzor u gradskim četvrtima Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug
 
Adresa: Sigetje 2
Kontakt: tel: 658-5955, fax. 658-5940
 
nadzor u gradskim četvrtima Podsused - Vrapče i Stenjevec

IV. područni odsjek Pešćenica - Žitnjak, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Sesvete
Voditelj Odsjeka, Goran Jelavić, mag. cin
Adresa: Avenija Dubrava 49
Kontakt: tel: 6585-416, faks: 6585-489
 
nadzor u gradskim četvrtima Gornja Dubrava i Donja Dubrava
 
Adresa: Zapoljska 1
Kontakt: 658-5416, faks: 658-5489
 
nadzor u gradskoj četvrti Pešćenica - Žitnjak
 
Adresa: Trg Dragutina Domjanića 4
Kontakt: tel: 658-5416, faks: 658-5489
 
nadzor u gradskoj četvrti Sesvete

V. područni odsjek Novi Zagreb -  istok, Novi Zagreb - zapad, Brezovica
Voditelj Odsjeka, Vojko Rešetar, dipl. politolog
Adresa: Avenija Dubrovnik 12
Kontakt: tel: 658-5586, faks: 658-5547
 
nadzor u  gradskim četvrtima Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad i Brezovica

Moj Zagreb

Usluga Moj Zagreb omogućava građankama i građanima Grada Zagreba prijavljivanje raznih komunalnih nepravilnosti na javnim površinama u gradu Zagrebu te zaprimanje povratnih informacija od Grada po pitanju rješavanja problema.
 
Važni propisi
 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/2003, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14, 36/15)
Prekršajni zakon (Narodne novine 107/2007, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)
Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/2009, 55/13, 153/13, 41/16)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)
Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine153/13)
 
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14, 25/15, 6/17)
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2015, 6/16)
Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14, 25/15, 2/17)
Odluka o autotaksi prijevozu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16)
Odluka o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14, 9/15)
Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17)
Odluka o prijevozu kočijom (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14)
 
Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/14, 27/14, 13/15)
 
Komunalni redar za dimnjačarske poslove
 
Gradski komunalni redar za dimnjačarske poslove nadzire provođenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslov.
Gradski komunalni redar za dimnjačarske poslove naređuje obavljanje dimnjačarskih radova, ako vidi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno, zabranjuje neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova, kontrolira vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata, pokreče prekršajni postupak, izriče i naplaćuje kazne, te poduzima i druge propisane mjere.
 
Adresa: Jagićeva 31
Kontakt: tel: 610-1566,  faks: 616-6116

Propis
 
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/2013)

Cjenik
 
Vaš dimnjačar
 
Popis dimnjačarskih područja