lista bez dat + 138684

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla, biootpada i otpadnog tekstila

PROGRAM: Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

CILJ projekta je uspostava kvalitetnog postojanog i energetski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu.

Projekti u provedbi