clanak False

OBAVIJEST - COVID 19

02.04.2020.
O B A V I J E S T
 
S obzirom na novonastalu situaciju u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta daje slijedeću preporuku:
Obzirom na Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kojom je zabranjeno, odnosno ograničeno održavanje javnih događaja i okupljanja; PREPORUKA je i u slučaju provedbe dijelova postupka javne nabave ( kao što je javno otvaranje ponuda i sl. ) striktno postupanje sukladno istoj odluci, kao i drugim odlukama nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu te ostalih nadležnih tijela.

Napominje se da u slučaju postojanja zabrane organiziranja javnog otvaranja ponuda sukladno naprijed navedenoj Odluci, naručitelji mogu provesti javno otvaranje ponuda bez ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ali i drugih zainteresiranih osoba, te se isto ne smatra kršenjem relevantnih odredbi ZJN 2016.

SLIJEDOM IZNIJETOG, URED ZA JAVNU NABAVU GRADA ZAGREBA PROVODIT ĆE JAVNO OTVARANJE PONUDA BEZ OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA PONUDITELJA, KAO I DRUGIH ZAINTERESIRANIH OSOBA.

Molimo Vas za razumijevanje, a sve zapisnike o javnom otvaranju ponuda bez odgode ćemo objavljivati u Elektroničkom oglasniku javne nabave.


                                                                                                                                GRAD ZAGREB
                                                                                                                       URED ZA JAVNU NABAVU