clanak False

Obilježavanje Dana narcisa - Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke

26.03.2021.
U organizaciji Grada Zagreba i u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ danas je u dječjem parku i na tržnici Kvatrić započelo obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke prigodnim uređenjem parka narcisima, besplatnim mamografskim pregledima i prigodnom podjelom narcisa Zagrepčankama. Cilj kampanje #BudiNARCISa jest potaknuti što više žena na besplatne mamografske preglede u sklopu Programa preventivne mobilne mamografije Grada Zagreba.
 
Dječji park i obližnja tržnica simbolično su odabrani za početak kampanje #BudiNARCISa s obzirom da je riječ o mjestima gdje žene, majke i bake često borave i rade. Želja organizatora je bila na jedan neuobičajen i kreativan način, instalacijom ukrašene ljuljačke narcisama i podjelom buketa s brojem telefona putem kojega se žene mogu prijaviti na besplatnu mamografiju, skrenuti pozornost na ovu vrlo važnu temu.
 
„Grad Zagreb prva je lokalna zajednica koja je prepoznala javnozdravstvenu veličinu izazova raka dojke, te još 2004. započela s provedbom Programa preventivne mobilne mamografije. Svake godine pregleda se oko 2 000 žena, a od početka Programa preventivne mobilne mamografije, točnije od 2004. godine, pregledano je oko 50 000 žena, od kojih je 40 % zahvaljujući ovom Programu prvi puta obavilo mamografski pregled. Program planiramo provoditi i dalje te pozivamo naše sugrađanke da se prijave na besplatne preglede u što većem broju“ izjavila je dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba. Pozvala je sugrađanke da se redovno prijave na preglede jer karcinom dojke, otkriven u ranoj fazi, se kod velike većine oboljelih može izliječiti. 
        
Program preventivne mobilne mamografije Grada Zagreba namijenjen je ženama u dobi od 40 do 49 godina te ženama starijim od 69 godina, svima ženama koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke. Za besplatni pregled nije potrebna liječnička uputnica, a sve Zagrepčanke koje su u spomenutoj dobnoj skupini svoj mamografski pregled mogu rezervirati već danas pozivom na brojeve telefona 01/4696 309 ili 01/4696 347 svakim radnim danom od 9 do 14 sati. Prema podacima HZJZ-a u 2019. godini pojavnost raka dojke na razini cijele Hrvatske iznosila je 2.845, a u Gradu Zagrebu 732 što rak dojke čini jednim od vodećih sijela raka u žena po učestalosti i smrtnosti.

„Znanastveno je dokazano da redoviti mamografski pregledi, svake jedne do dvije godine, mogu prevenirati 17 % svih smrti od raka dojke kod žena u dobi od 40 do 49 godina te 30 % smrti kod žena starijih od 50 godina. Mamografija je nezamjenjiva, slikovna dijagnostička metoda u otkrivanju malignih bolesti dojke ranih stadija te otkriva rak od 1 do 3 godine prije, no što ga žena može napipati, a također otkriva rak koji je premalen da bi se našao kliničkim pregledom. Kada se rak dijagnosticira u ranom stadiju, petogodišnje preživljavanje je u 96% slučajeva, a kod proširene bolesti samo u 21%. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke obuhvaća žene u dobi od 50 do 69 godina pa je izuzetno važno mamografiju učiniti dostupnom ženama mlađim od 50 godina te starijim od 69 godina, što je sukladno smjernicama za rano otkrivanje raka dojke.“, istaknula je Melita Jelavić, dr. med, voditeljica Odjela za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti.

Gradske vijesti - 2021.