clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 23.03.2020. godine do 27.03.2020. godine

27.03.2020.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI S ANALIZOM POSTOJEĆEG STANJA I POTENCIJALA RAZVOJA AUTOBUSNOG KOLODVORA, klasa: 400-01/20-004/51
Tvrtka: ERKON D.O.O., CEHOVSKA 8, 34000 POŽEGA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 137.200,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji