clanak False

Odjel za financijske poslove

13.06.2019.
Voditelj odjela: kontakt osoba:
tel: 610-1840, faks: 610- 1881

-obavljaju se poslovi izrade prijedloga za osiguranje financijskih sredstava u proračunu Grada za rad i poslovanje Ureda, izrade analiza vezanih za proračunsku potrošnju po pojedinim programima i aktivnostima iz djelokruga Ureda, financijsko-planski i računovodstveni poslovi vezani uz poslovanje Ureda, poslovi evidentiranja i registracije svih sklopljenih ugovora iz djelokruga Ureda, izrade analiza i izvješća, planskih dokumenata, vođenja evidencija, poslovi vezani za pripremu i provedbu postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda, što ih provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi pripreme podataka i pružanja informacija vezanih za djelokrug Odjela te druge financijsko-planske i računovodstvene poslove.