clanak False

Održana prva sjednica Savjeta za izradu Programa cjelovite obnove Povijesne jezgre Grada Zagreba

21.05.2020.
Danas je u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma održana Prva sjednica Savjeta za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba sukladno Zaključku gradonačelnika o osnivanju i imenovanju Savjeta od 24. travnja 2020. 

Već u prvom tjednu nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka usred epidemije Covida-19, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba izradio je inicijalne materijale sadržajne strukture i organizacijskog okvira Programa hitne i cjelovite obnove Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola i okupljanjem stručnjaka i znanstvenika počeo graditi profesionalnu platformu za žurnu i cjelovitu sanaciju, obnovu i urbanu regeneraciju zagrebačke povijesne jezgre.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić pozdravio je predsjednika Savjeta za obnovu prof. Marijana Hržića, zamjenicu predsjednika dr.sc. Katarinu Horvat-Levaj i ostale znanstvenike, eksperte - članove Savjeta za cjelovitu obnovu povijesne jezgre Grada Zagreba i suradnike i zahvalio se svima što su se na njegov poziv okupili na koordinacijskom sastanku 17. travnja s ciljem predstavljanja plana i ideja cjelovite obnove kao i prioritetnih mjera i aktivnosti za saniranje posljedica potresa te prihvatili izazov i dali konstruktivne prijedloge da kao istaknuti znanstvenici i stručnjaci, specijalisti za određena područja, prihvate rad u Savjetu za cjelovitu obnovu povijesne jezgre Grada Zagreba i preuzmu odgovornost usmjeravanja i praćenja izrade Programa cjelovite obnove. 

Osim saniranja konstruktivnih dijelova zgrada i stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života i obavljanje gospodarskih, obrazovnih i kulturnih djelatnosti u gradskom središtu, istaknuta je želja da u sinergiji sa znanstvenicima i ekspertima, predstavnicima gospodarstva i građanima Grada Zagreba planiramo cjelovitu protupotresnu i energetsku sanaciju vrijednog građevinskog fonda Povijesne jezgre i očuvamo urbani identitet, ambijente i vizure, te programiramo sadržaje i aktivnosti kako oboda tako i unutrašnjosti bloka prvenstveno u cilju zadržavanja stanovnika. 

„Za ovaj, jedan od planerski najvećih izazova u povijesti Zagreba, potrebna je sveopća mobilizacija stručnjaka svih disciplina združenih u jedinstvenu profesionalnu platformu za integriranu obnovu Zagreba, pažljivo i odgovorno osmišljeni financijski model (procjena potrebnih sredstava i izvori financiranja), definiranje jasnih kriterija i procedura te utvrđivanje vremenskog okvira za provođenje hitnih/ prioritetnih mjera i aktivnosti za saniranje posljedica potresa u okviru Programa cjelovite sanacije, obnove i urbane regeneracije povijesne jezgre Zagreba, ali i dugoročne ciljeve“, naglasio je gradonačelnik.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Ivica Rovis izvjestio je o podacima preliminarnih tzv. brzih pregleda po pojedinačnim prijavama oštećenja građevina nakon potresa na području Gornjeg grada i Kaptola i na području Povijesne urbane cjeline Donjeg grada, ali i na području cijele Gradske četvrti Donji grad. 

Predsjedanje Savjetom preuzeo je predsjednik Savjeta, prof. Marijan Hržić. Uslijedilo je predstavljanje svih znanstvenika i eksperata - članova Savjeta. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zadužen za izradu Programa cjelovite obnove povijesne jezgre, predstavio je radni okvir – zadaće Savjeta i način rada, ključne točke – sadržajni okvir, znanstveno-stručnu organizacijsku strukturu, metodološko tehnološki okvir, vremenski okvir i komunikacijsku strategiju.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Savjeta prof. Hržić sažeo je Zaključke rada Prve sjednice Savjeta u vidu prijedloga da se u naredna dva tjedna održe radni sastanci po manjim i operativnijim grupama članova Savjeta sa urbanistima Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kako bi definirali stručne tematske radne skupine i projektne zadatke. Konačni cilj je izrada programa cjelovite obnove koji u sebi integrira sve sektore. Program cjelovite obnove definirat će kratkoročne ciljeve i prioritete, ali i dugoročne ciljeve. 

Gradonačelnik se na kraju svima zahvalio na dolasku i zaželio puno uspjeha u radu. 
 

Gradske vijesti - 2020.