clanak False

Oglasna ploča

13.07.2020.

  LOKACIJSKE DOZVOLE
Lokacijska 
dozvola
Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/494 Građani grada Zagreba-153 građana   Zaključak-žalba protiv lokacijske dozvole Kl:UP/I-350-05/19-001/494 Trešnjevka 13.07.2020. 21.07.21020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/29 Grad Zagreb   javni kanal u Branovečkoj cesti Branovečka cesta 29.06.2020. 14.07.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/155 Grad Zagreb   izdradnja produžene ulice Grada Gospića ulica Grada Gospića 18.06.2020. 03.07.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/157 Begamont građenje d.o.o.   LD-gradnja višestambena zgrada Jarušćica 15.06.2020. 23.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/67 SUPER NOVA KAPTOL d.o.o.   rekonstrukcija– dogradnja i nadogradnja objekta Centar Kaptol Centar 09.06.2020. 01.07.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/40 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   javni kanal u ulici Ulici Josipa Račića i odvojcima, u Sesvetama Sesvete 08.06.2020. 01.07.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/132 ZET d.o.o.   rekonstrukcija tramvajskog okretišta Gračansko dolje Gračansko dolje 05.06.2020. 30.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/157 Begamont rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju objekta Centar Kaptol,građenje d.o.o.   izgradnja višestambene zgrade Blato 01.06.2020. 12.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/253 Grad Zagreb   Produžena Vrapčanska ulica od Jadranske Avenije  do mosta Jarun  Rudeš 01.06.2020. 15.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/252 Grad Zagreb   Produžena Vrapčanska ulica od mosta Jarun do Horvaćanske ceste  Rudeš 01.06.2020. 10.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/264 Grad Zagreb   rekonstrukcija Mariborske ulice Mariborska ulica 27.05.2020. 09.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/117 Domagoj Kamenski   izgradnja stambeno-poslovne građevine Medvedgradska ulica 26.05.2020. 05.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/404 Grad Zagreb   izgradnja vodoopsrbnog cjevovda Branovečka cesta 25.05.2020. 05.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/482 VIO d.o.o.   izgradnja vodoopsrbne mreže naselja Oporovečki Breg - Jalševec- Sveta Barbara  18.05.2020. 01.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/479 VIO d.o.o.   izgradnja vodoopsrbne mreže naselja Prekvršje i Liševo 15.05.2020. 28.05.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/204 Grad Zagreb   rekonstrukcija Ivanjorečke ceste Ivanjorečka cesta 15.05.2020. 29.05.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/212 Grad Zagreb   rekonstrukcija križanja V. Holjevca, Horvatove i Nežićeve križanje V. Holjevca, Horvatove i Nežićeve 18.05.2020. 03.06.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/222 Grad Zagreb   izdradnja ulice I. B. Mažuranić ulica I. B. Mažuranić 15.05.2020. 26.05.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/44 ABAU d.o.o., Lovran   izgradnja ulične i dvorišne stambene zgrade Ivana Padovca 8 i 10 15.05.2020. 23.05.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/420 H.L.M. CENTAR d.o.o.,    stambeno-poslovna građevina Jurja Barakovića 5 05.05.2020. 22.05.2020. link
 

GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa
Početak
Završetak
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/359 Ivan Škegro   stambena građevina, izgradnja Platana 25A 13.07.2020. 03.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/250 Končar-Mjerni transformatori d.d.   GD-rekonstrukcija poslovne zgrade (hale) skladišne namjene i dr. Stenjevec 13.07.2020. 21.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2507 Graditelj Julius d.o.o.   GD-ugrađena stambeno-poslovna zgrada na novoformiranoj građ.čestici k.č.br.1070 k.o.Trešnjevka Trešnjevka 13.07.2020. 21.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2672 BAKS GRUPA d.o.o.   GD-poluugrađena poslovna građevina,oznake "4" Jakuševec 10.07.2020. 18.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2670 BAKS GRUPA d.o.o.   GD-poluugrađena poslovna građevina, oznake "2" Jakuševec 10.07.2020. 18.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2674 BAKS GRUPA d.o.o.   GD-stambeno-poslovna građevina, oznake "1" Jakuševec 10.07.2020. 18.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2675 BAKS GRUPA d.o.o.   GD-stambeno-poslovna građevina, oznake "3" Jakuševec 10.07.2020. 18.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2676 BAKS GRUPA d.o.o.   GD-stambeno-poslovna građevina, oznake "5" Jakuševec 10.07.2020. 18.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2677 BAKS GRUPA d.o.o.   GD-stambeno- poslovna građevina, oznake "6" Jakuševec 10.07.2020. 18.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/587 Ivan Baković   izgradnja stambene građevine Obojski gaj 8 10.07.2020. 10.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2612 Tomislav Dabac   poluugrađena stambena građevina, izgradnja Dubrava 09.07.2020. 29.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1853 EL KVADRAT d.o.o.   stambena građevina Dobojska 9 09.07.2020. 20.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2180 Žarko Videc   GD- prizemna, stambena građevina sa suterenom Đurđekovec,Breg bb 07.07.2020. 15.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2349 Ruža Palić   stambeno-poslovna građevina Vardarska 1 08.07.2020. 28.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2808 Ivan Pripuz   izgradnja stambene građevine Rudeški odvojak 6 07.07.2020. 16.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/339 APIS IT d.o.o.   izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju pomoćne zgrade za smještaj bicikala i motocikala na građevnoj čestici k.č.br. 6416 k.o. Vrapce Paljetkova 18 06.07.2020. 17.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2411 Čuljak Stanko   GD-gradnja zamjenske gospodarsko poljoprivredne građevine Vugrovec Donji, Ulica Augusta Šenoe 03.07.2020. 13.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/656 CS Computer Systems d.o.o.   poslovna građevina na k.č.br. 6107/6 k.o. Vrapče Vrapče 03.07.2020. 20.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/475 Mladenka Penezić i drugi   stambena  zgrada Dominika Mandića 7 02.07.2020. 27.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2645 Ivan Sesar   izgradnja stambene građevine Murterska 41 01.07.2020. 14.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/209 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   GD - kanalizacijska mreža u naselju Stari Jelkovec Jelkovec 30.06.2020. 08.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1273 STABIL d.o.o.   izgradnja nove ugrađene stambene građevine umjesto postojećih, 11 stanova Ogrizovićeva 14 29.06.2020. 20.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/696 Aleksandar Lončar  
 
rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja postojeće samostojeće niske stambene građevine sa sedam stambenih jedinica (15 stambenih jedinica nakon rekonstrukcije)
Odra 26.06.2020. 07.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1628 Domagoj Bračić   GD - stambena građevina Trešnjevka 25.06.2020. 02.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2596 Ivana Jakovljević   izgradnja stambene zgrade Dumovec 24.06.2020. 03.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/433 Ana Antolić Knez i Domagoj Knez   izgradnja stambene zgrade Vinogradske stube 19.06.2020. 27.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/865 GOLUBIĆ TRGOVINA d.o.o.   izgradnja stambene zgrade Prečko 31 19.06.2020. 27.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/55 IKO PEHAR j.d.o.o.   rekonstrukcija stambene zgrade M. Držića 21 19.06.2020. 27.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1882 Zdravka Sučić   rekonstrukcija postojeće zgrade Trnje 18.06.2020. 29.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2443 Mario Andretić   GD-nova poluugrađena stambena zgrada, umjesto postojeće Ljubijska 47 18.06.2020. 26.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/209 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Stari Jelkovec Sesvete 18.06.2020. 29.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/329 Grad Zagreb   izgradnja nove zgrade Zavoda kliničke mikrobiologije unutar kompleksa KB Sveti Duh Ul.Sveti Duh 64 18.06.2020. 03.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2225 Kuduz Tamara i Fanjek Luka   izgradnja stambene zgrade Kumrovečka ulica 17 17.06.2020. 29.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2180 Žarko Videc   gradnja stambene građevine Mostarska ulica 1 17.06.2020. 01.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2443 Mario Andretić   izgradnja stambene zgrade Filipa Antolića Sobana 26 16.06.2020. 24.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/163 Matija Bičanić i ALEF d.o.o.   izgradnja stambene zgrade Zadrska 69 15.06.2020. 23.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/104 Zlatko Čakarić   GD-rekonstrukcija poluugrađene stambene građevine Peteranečki put 28 15.06.2020. 23.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/181 Emir Fakić   GD-stambena građevina+bazen Miroševečki brijeg 12.06.20. 20.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2507 GRADITELJ JULIUS,Sesvete   izgradnja stambeno poslovne zgrade na novoformiranoj građ.čestici, k.č.1070 k.o.Trešnjevka Silvija Strahimira Kranjčevića 49-
51/1
12.06.2020. 01.07.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1884 Kaufland Hrvatska    GD-Izmjena i dopuna,rekonstrukcija postojeće zgrade  Maksimir 10.06.2020. 19.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2435 Renato Smud   GD-izgradnja stambene građevine s 3 stambene jedinice Ogulinska 4 10.06.2020. 19.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/225 Hrvatska Salezijanska provincija, Grda Zagreb   rekonstrukcija-dogradnja Odgojno pastoralnog centra Omiška 8 10.06.2020. 24.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2251 BOROVJE DOM d.o.o.   izgradnja stambene građevine na k.č.br. 1808/2 k.o. Žitnjak Žitnjak 08.06.2020. 23.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2275 TEHNIKA GRADNJA d.o.o.   Izgradnja nadzemne stambene građevine oznake C, kao 4. faze izgradnje složene stambeno-poslovne građevine  Ulica Grada Chicaga-Ulica Davora Zbiljskog-Ulica Zdeslava Turića 08.06.2020. 23.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/120 Grad Zagreb   GD-rekonstrukcija Paviljona br.12 Zagrebačkog Velesajma, poslovne namjene - uredski prostori sa pratećim sadržajem za potrebe Zagrebačkog inovacijskog centra Avenija Dubrovnik 15/12 05.06.2020. 15.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1899 Mario Gudelj   GD-izgradnja poluugrađene građevine sa jednom stambenom jedinicom Vranovina bb 05.06.2020. 15.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/217 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.    GD-građenje vodoopskrbne mreže na području Gradske četrvrti  Donja Dubrava Sunekova ulica i druge 05.06.2020. 15.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/216 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.    GD-građenje vodoopskrbne mreže na području Gradske četrvrti  Donja Dubrava Ulica Cesari,Slanovečka 05.06.2020. 15.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1987 TOYOTA  CENTAR   GD-rekonstrukcija,dogradnja ureda Veliko Polje 05.06.2020. 15.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2182 Tomislav Dujmović   rekonstrukcija stambene građevine Mije Kišpatića 7A 04.06.2020. 25.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/298 Sara Glavočić Borisavljević   GD-rekonstrukcija stambeno-poslovne zgrade Vladimira Ruždjaka 2B 04.06.2020. 12.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/104 Zlatko Čakarić   rekonstrukcija stambene građevine (jedan stan) Peteranečki put 28 04.06.2020. 15.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1574 ŽEPOH d.o.o.   izgradnja samostojeće nadstrešnice u poslovnom krugu postojeće građevine gospodarske (poslovne) Horvatova 80 03.06.2020. 15.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1208 Ivan Herceg   stambena građevina Anina 53 02.06.2020. 16.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2307 Božimir Bašnec   rekonstrukcija ugrađene individualne stambene građevine s ukupno jednim stanom Milana Begovića 13 02.06.2020. 12.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/181 Emir Fakić   stambena građevina (jedan stan), bazen Vile Velebita 19 02.06.2020. 12.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2411 Stanko Čuljak   izgradnja zamjenske gospodarsko-poljoprivredne građevine Vugrovec Donji,A.Šenoe 25 02.06.2020. 16.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2409 Stanko Čuljak   izgradnja stambeno-poslovne građevine Vugrovec Donji,A.Šenoe 25 02.06.2020. 16.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2390 Spektar gradnja d.o.o.   izgradnja gospodarske građevine,Lučko Hojnikova ulica bb 01.06.2020. 12.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2443 Mario Andretić   stambena zgrada s jednim stanom i potpornim zidom, poluugrađena uz zapadnu među, visine Po+P+K Ljubijska 47 19.05.2020. 10.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1725 Milan Miličević   stambena građevina s potpornim zidom na k.č.br. 1213 k.o. Centar Ulica Radnički dol 29.05.2020. 19.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2436 Kata Lipovac   izgradnja stambene građevine Desprimska IV. odvojak 29.05.2020. 12.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1917 Fakultet strojarstva i brodogradnje   rekonstrukcija pratećeg sadržaja FSB - a Ivana Lučića 5 29.05.2020. 09.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2714 Velimir i Zorica Mandić   izgradnja stambene građevine Sjeverna Lozica 28.05.2020. 05.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/433 Ana Antolić Knez i Domagoj Knez   izgradnja stambene građevine Vinogradske stube 27.05.2020. 04.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2063 Ante Biočić   izgradnja stambene građevine Zlarinska 27.05.2020. 03.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2602 Vedran Vidaković i Martina Majcenović   izgradnja stambene građevine Prečko 27.05.2020. 03.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1721 ALBA SUN d.o.o.   izgradnja stambene građevine Gajščak 26.05.2020. 02.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1367 Dominik Musulin   izgradnja stambene građevine Isce 26.05.2020. 09.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2316 LOVRIĆ NEKRETNINE d.o.o.   izgradnja stambene građevine XIV. Ttrokut 26.05.2020. 29.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1595 Brankica Borisov   izgradnja stambene građevine Krčmarići 9 25.05.2020. 26.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2541 Mihaela Ćibar   izgradnja stambene građevine Kloštarska 25.05.2020. 05.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/66 VMD MODEL d.o.o.   izgradnja stambeno - poslovne  građevine Ulica kneza Branimira 25.05.2020. 01.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2789 Marko i Anita Delić   izgradnja stambeno - poslovne  građevine Golobreška I odvojak 22.05.2020. 30.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2392 FEROMET-GRADNJA d.o.o.   izgradnja stambeno - poslovne  građevine Trakošćanska 22.05.2020. 30.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1599 Irena Dizdarević   rekonstrukcija stambene građevine Gornji Dragonožec Pučki 62 22.05.2020. 30.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/163 Matija Bičanić   izgradnja stambene građevine Zadarska 69 22.05.2020. 04.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1204 Mara Šimić i DOMUM VIRIDI d.o.o.   izgradnja stambene građevine Supetarska 11 22.05.2020. 12.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/856 Galmar d.o.o.   izgradnja stambeno - poslovne  građevine Petrova ulica 21.05.2020. 01.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1356 Barbara Uhnutek   izgradnja stambene građevine XIII Trokut 21.05.2020. 01.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/40 Branko Mihalić   izgradnja stambene građevine Šušnjevec 50 20.05.2020. 26.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/40 Branko Mihalić   izgradnja stambene građevine Šušnjevec 50 20.05.2020. 26.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1093 Grad Zagreb   rekonstrukcija Osnovne škole Bukovac Trnac 42 20.05.2020. 03.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2289 Ivica Furmek   rekonstrukcija stambene građevine Novoselski odvojak V.6 19.05.2020. 27.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2623 IDEAL GRAĐENJE d.o.o.   izgradnja stambeno - poslovne  građevine Dubrava 19.05.2020. 29.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/16 Filka Ćibarić   izgradnja stambene građevine Orlečka 19.05.2020. 28.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/68 KBC Sestre milosrdnice   rekonstrukcija KBC-a  Vinogradska 29 18.05.2020. 29.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/848 Jasminka Seražin   izgradnja stambene građevine Bistranska 16 18.05.2020. 08.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/323 VIO d.o.o.   rekonstrukcija vodoopsrbnog cjevovda Slavonska avenija 15.05.2020. 27.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/17-001/40 VIO d.o.o.   izgradnja kolektora "produžena Islandska"  Islandska 15.05.2020. 28.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1549 Vesna Puljić   stambena građevina Čapljinska 13 14.05.2020. 22.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/313 FARO d.o.o.   stambena građevina Stenjevec 14.05.2020. 25.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/298 Sara Glavočić Borisavljević   rekonstrukcija SPG, natkrivanje terase stana na uvučenom katu Ulica Vladimira Ruždjaka 2b 14.05.2020. 02.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2015 Ela Jurić   za izgradnja nove stambene građevine umjesto postojeće na novoformiranoj k.č. Ulica Vida Ročića 82  13.05.2020. 03.06.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1933 Marijana Butković   rekonstrukcija stambene građevine Granice 57A 12.05.2020. 29.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2359 Ivana Ivanović   građevinska dozvola - stambena građevina, 3.b.skupine Zagreb, Kosainščak bb 12.05.2020. 20.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/40 Branko Mihalić   izgradnja stambene građevine Šušnjevec 50 11.05.2020. 26.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1991 Zdenka Domijan   izgradnja stambene građevine Hrastovac 2, 07.05.2020. 18.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2392 FEROMET-GRADNJA d.o.o.   izgradnja stambeno poslovne građevine Trešnjevka 07.05.2020. 20.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2602 Vedran Vidaković i Martina Majcenović   izgradnja stambene zgrade Prečko 04.05.2020. 19.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2356 DA-MA FACTORY HOUSE d.o.o.   izgradnja stambene zgrade sa 19 stanova Žitnjak 05.05.2020. 25.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/66 VMD MODEL d.o.o.   stambeno-poslovna građevina kneza Branimira,kneza Borne 04.05.2020. 19.05.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/180 Hrvoje Plemenčić   stambena građevina Vrapče 30.04.2020. 20.05.2020. link


  
 
OSTALI SPISI
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak Završetak   
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/20-005/236 Ivica Križan   utvrđivanje građevne čestice Barbatska 6 09.07.2020. 28.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/20-005/237 Josip Vlašić   utvrđivanje građevne čestice Barbatska 8 09.07.2020. 28.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/56 Franjo Šelendić   utvrđivanje građevne čestice za stambenu i pomoćnu zgradu Zagorska 8, Sesvete 06.07.21020. 21.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/20-005/272 Snježana Pakšec   utvrđivanje građevne čestice za postojeću poljoprivrednu zgradu Glavnica Donja, Ferenčakova ulica 03.07.2020. 22.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/861 Zvonko Vuković   utvrđivanje građ.čestice za stambenu zgradu, pomoćnu zgradu i garažu Aleja Antuna Augustinčića 18 23.06.2020. 09.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/854 Joso Stanić   utvrđivanje građ.čestice za zgrade Liševo 45,Prekvršje 23.06.2020. 09.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/20-005/221 Marija Kranjčec   utvrđivanje građ.čestice za stambenu zgradu Kanalski put 36b 19.06.2020. 08.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/20-005/111 Marica Tarnauskas   utvrđivanje građevne čestice Šimunčevečka 30A 05.06.2020. 30.06.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/468 Stipe Renić   utvrđivanje građevne čestice Poljana Zdenka Mikine 45 22.05.2020 04.06.2020 link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/820 Zvonko Vukas   utvrđivanje građevne čestice Vugrovec, Domjanićeva 14 15.05.2020. 29.05.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/819 Zvonko Vukas   utvrđivanje građevne čestice Vugrovec, Domjanićeva 06.05.2020. 29.05.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/539 Houška Katica   utvrđivanje građevne čestice Čučerska cesta 219A 12.05.2020. 29.05.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/545 Violeta Sadak   utvrđivanje građevne čestice Sobolski put  10b 11.05.2020. 26.05.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/20-005/216 Franjo Puntarić   utvrđivanje građevne čestice Rijeznica 18 08.05.2020. 12.06.2020. link