clanak False

Oglasna ploča

20.06.2017.
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS LOKACIJSKE DOZVOLE
Predmet Klasa Investitor   Građevina    Adresa      
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/66 VIZUAL d.o.o.   rekonstrukcija i nadogradnja stambeno-poslovne građevine   Ratkajev prolaz 8 16.04.2019. 07.05.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/33 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   vodoopskrbna mreža na području Gradske četvrti   Ulica sloge 15.04.2019. 03.05.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/348 ARHITEKTURA MINIMAL d.o.o.   izgradnja stambeno-poslovne građevine u Horvaćanskoj cesti   Horvaćanska c. 11.04.2019. 26.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/268 Grad Zagreb   rekonstrukcija Gričke ulice u Sesvetama   Grička ul. 11.04.2019. 26.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/63 Grad Zagreb   izgradnja produžene Pakračke i Budimske ulice u Sesvetama   Pakračka i Budimska ul. 11.04.2019. 29.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/77 Dino Butorac   izgradnja parkirališta   Samoborska cesta odvojak 08.04.2019. 18.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/295 Grad Zagreb   izgradnja produžene Zelinske ulice   Zelinska ulica 04.04.2019. 19.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/17-001/366 EKO-PLAN d.o.o.   izgradnja sabirnog kanala u ulici Mikulići   Ulica Mikulići 02.04.2019. 16.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/307 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   vodoopskrbni cjevovod u Horvatovoj ulici   Horvatova ulica 1C 02.04.2019. 16.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/339 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja javnog kanala u zapadnom ogranku ulice Donje Prekrižje   Donje Prekrižje 01.04.2019. 16.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/185 Grad Zagreb   OŠ Kustošija   Kustošija 01.04.2019. 11.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/128 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Vugrovec   Vugrovec 29.03.2019. 15.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/351 Darko Dumbović   izgradnja SRC uz poslovni objekt Sagovi Zagreb   Resnik 01.04.2019. 12.04.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/3 Grad Zagreb   izgradnja ulica M.J.Zagorke,Đure Sudete,Izidora Poljaka   Ulica Marije Jurić Zagorke i dr. 27.03.2019. 10.04.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/1216 Marijana Lepušić   rekonstrukcija stambene građevine Bolteki 22 15.04.2019. 02.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/1363 Ankica Ilinović   rekonstrukcija stambene građevine na k.č. 3508 k.o.Trnje Albe Vidakovića 8 10.04.2019. 30.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/370 Ankica Ramljak   izgradnja stambene građevine Apatinska 31 03.04.2019. 17.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/182 Ernest Perc i Mirjana Perc   rekonstrukcija stambene građevine Bukevjanska 4 03.04.2019. 30.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/161 C.I.O.S. d.o.o.   rekonstrukcija  Josipa Lončara 15 03.04.2019. 18.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/1418 HAZU   rekonstrukcija dijela građevine javne i društvene namjene - HAZU Gundulićeva ulica 01.04.2019. 12.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/76 Kruno Mirtić, Valentina Miertić i Maja Mirtić   izgradnja stambene građevine na k.č. 770/1 k.o.Gračani Gjurkov put 27.03.2019. 10.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/21 Bova 3 d.o.o.,Arbo d.o.o.,Štefica Arežina   izgradnja stambene građevine Cimermanova ulica 27.03.2019. 16.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/22 Isabella Arežina   izgradnja stambene građevine Cimermanova ulica  27.03.2019. 16.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/114 Vesna centar d.o.o.   stambena građevina Nova cesta 57-59 27.03.2019. 11.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/895 PETROKOV d.o.o.   gradnja 3 nadstrešnice Klara 26.03.2019. 12.04.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/274 KMAG d.o.o.   rekonstrukcija poslovne građevine Gornjostupnička 18J 26.03.2019. 09.04.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U OSTALE SPISE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak    
Dozvola za promj.namjene i uporabu samost.uporabne cjeline UP/I-361-05/19-031/23 Stjepan Horvat   stambeno-poslovna građevina M.Gavazzija 6a 12.04.2019. 30.04.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/943 Danijela Marović   utvrđivanje građ.čestice za  građevinu Krmpotska 1 10.04.2019. 24.04.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/942 Franjo Mihoković   utvrđivanje građ.čestice za  građevinu Krmpotska 3 10.04.2019. 24.04.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/243 Jasnica Kolar   utvrđivanje građ.čestice za stambenu i pomoćnu zgradu Ulica Platana 12 08.04.2019. 29.04.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/17-005/796 Mira Trkulja   utvrđivanje građ.čestice za  građevinu Drenovac 3,Goranec 04.04.2019. 15.04.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/631 Božidar Balog   utvrđivanje građ.čestice za  građevinu Borčec 38 28.03.2019. 15.04.2019. link
Dozvola za promj.namjene i uporabu samost.uporabne cjeline UP/I-361-05/19-031/26 Urbani prostor d.o.o.   stambeno-gospodarska građevina Goranska ulica 24/a 28.03.2019. 11.04.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/844 Odvjetnica Josipa Bušić   utvrđivanje građ.čestice za  građevinu Banjolska ulica 22a 27.03.2019. 09.04.2019. link