clanak False

Oglasna ploča

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS LOKACIJSKE DOZVOLE
Predmet Klasa Investitor   Građevina          
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/17-001/304 Grad Zagreb   izgradnja dijela ulice Radoslava Cimermana s kom.infrastrukturom,od  Alkarskog puta do Avenije Dubrovnik   Ulica Radoslava Cimermana 04.12.2018. 19.12.2018. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/17-001/303 Grad Zagreb   izgradnja dijela ulice Radoslava Cimermana s kom.infrastrukturom,od Produžene Vatikanske ulice do Alkarskog puta   Ulica Radoslava Cimermana 04.12.2018. 20.12.2018. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/855
Pejar Jasminka   rekonstrukcija stambene građevinhe na k.č. 1730 k.o.Trešnjevka Lipovečka 2 11.12.2018. 05.01.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/994
Ante Andrijanić   rekonstrukcija stambene građevine Mrkšina 56d 11.12.2018. 21.12.2018. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
17-001/1530
Katarina Robić Kudlek   rekonstrukcija stambene građevine na k.č.br. 320 k.o.Centar Lepa Ves 4 10.12.2018. 21.12.2018. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/1396
Zdenka Parlov i Zrinka Martić   izgradnja stambene građevine Vrbanićeva 07.12.2018. 20.12.2018. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/896
Gradska plinara Zagreb d.o.o.   NTP Retkovec III-Željeznička Željeznička 05.12.2018. 19.12.2018. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/997
Graditelj Zaprešić d.o.o.   izgradnja stambene građevine na k.č. 3684/3 k.o.Rudeš Komiški odvojak 03.12.2018. 18.12.2018. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/996
Graditelj Zaprešić d.o.o.   izgradnja stambene građevine na k.č. 3684/2 k.o.Rudeš Komiški odvojak 03.12.2018. 17.12.2018. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/1224
Gradska plinara Zagreb d.o.o.   VT plinovod u ulici Jankomir (od Samoborske do Šoljanove) ulica Jankomir 30.11.2018. 12.12.2018. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/
18-001/1236
GODAN d.o.o. Zagreb   rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena ulične i dviju dvorišnih poslovnih građevina u dom za starije osobe na k.č. 3648 k.o.Črnomerec Republike Austrije 25 29.11.2018. 12.12.2018. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U OSTALE SPISE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak    
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/842 Ivan Samaržija   utvrđivanje građ.čestice za  stambenu zgradu Štrpet 7,Kupinečki Kraljevec 07.12.2018. 20.12.2018. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/645 Perica Čičak   utvrđivanje građ.čestice za stambenu zgradu na k.č.br.3094/2 k.o.Peščenica Prudinska ulica 5 05.12.2018. 20.12.2018. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/644 Perica Čičak   utvrđivanje građ.čestice za stambenu zgradu na k.č.br.3094/2 k.o.Peščenica Prudinska ulica 5 05.12.2018. 20.12.2018. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/607 Hasan Šišić Bećirović   utvrđivanje građ.čestice stambene zgrade Kozari 27 i 27A 05.12.2018. 14.01.2019. link