clanak False

Za zadovoljne građane

02.05.2017.
Grad Zagreb osnažio je mjesnu samoupravu tako što je povećao ovlasti i financijska sredstva kojima raspolažu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. Mjesna samouprava u potpunosti je preuzela ovlasti održavanja komunalne infrastrukture koje se odnose na održavanje i čišćenje ulica, parkova i drugih zelenih površina te održavanje odvodnje atmosferskih voda.

Promjene su najizraženije kroz povećanje sredstava jer je u proračunu Grada za 2017. godinu iznos novca kojim raspolaže mjesna samouprava povećan sa 248 milijuna kuna na 693 milijuna kuna. Odlukom o decentralizaciji Grad je omogućio građanima Zagreba da budu više uključeni u odlučivanje, odnosno da građani sami preko svojih mjesnih odbora odlučuju o vođenju i uređenju četvrti u kojima žive. Na taj način osigurati će se i veća učinkovitost i transparentnost u korištenju gradskih sredstava.

Više...