clanak False

Osnovni podaci

19.04.2017.

 Prvotni naziv ove gradske četvrti glasio je: Gradska četvrt Podsljeme (Šestine - Gračani - Markuševec). Taj je naziv promijenjen u sadašnji odlukom Gradske skupštine u listopadu 2005.


Sjedište

Šestinski trg 10, 10000 Zagreb;
telefon: 5563 705,
telefaks: 4637 706;
e-mail: podsljeme@zagreb.hr 

 

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća najsjeverniji dio područja grada Zagreba, s južne strane omeđen gradskim četvrtima Maksimir i Gornji grad – Medveščak, sa zapadne strane Gradskom četvrti Črnomerec, a s istočne strane Gradskom četvrti Gornja Dubrava. Sjeverna granica proteže se samim hrptom Medvednice, odnosno granicom Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.


Površina

5.944,48 ha (59,445 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 17.744 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 39,6 godina
- gustoća naseljenosti: 295 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 5.600
- broj stanova: 6.734
 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 19.165 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 6.591
- broj stanova: 8.810

 

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta

Čak 90% prostora ove gradske četvrti nalazi se na području Parka prirode Medvednica. Prostorom dominira zelenilo šume i smeđa boja terena, uglavnom laporasta sastava. Uskim usjecima niz šumovitu južnu gorsku stranu teku mnogobrojni potoci: Vidovec, Bidrovec, Trnava, Deščevec, Mrzljak, Štefanovec, Klinovec, Bliznec, Gračanski potok, Kuniščak, Kraljevec, Gračanski Ribnjak...

Nastanjeni su samo niži gorski obronci. Nekada je to bio prostor izrazito ruralna karaktera. No, zadnjih desetljeća tu niču brojne nove građevine, često bez urbanističkog reda, sve više narušavajući sklad boja i vizura.