clanak False

Pisani, simultani i konsekutivni prijevod

 
25.05.2016.

27-3-2016-EMV-Zahtjev za prikupljanje ponuda možete preuzeti: ovdje

27-2016-EMV-Obrazac A-0 možete preuzeti: ovdje

27-1-2016-EMV-troškovnik možete preuzeti: ovdje

27-2016-EMV Pojašnjenje možete preuzeti: ovdje

27-2-2016-EMV Pojašnjene 2 možete preuzeti: ovdje

27-2016-EMV - Obavijest možete preuzeti: ovdje

27-1-2016-ENV Obavijest novu možete preuzeti: ovdje

27-3-2016-EMV Pojašnjenje 3 možete preuzeti: ovdje
 

Usluge iz Dodatka II B